1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

Spotkania ze świadkiem

Stowarzyszenie Romów w Polsce od 2004 roku organizuje spotkania z Romami – ofiarami represji nazistowskich w ramach Programu „Historia i Prawa Człowieka”, finansowanego przez niemiecką Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”.

W spotkaniach bierze udział młodzież różnych narodowości. Z założenia mają one charakter integracyjny, skupiając w trakcie jednego spotkania m.in. młodzież romską, polską i niemiecką. Spotkania mają charakter edukacyjny – mają za zadanie przekazać prawdę o Holokauście romskim młodemu pokoleniu, wśród którego wiedza w tej dziedzinie jest znikoma. Wiedza ta ma posłużyć do wyrobienia wśród młodzieży przekonania o konieczności przestrzegania praw człowieka.
Poprzez organizację niniejszych spotkań, chcemy również zgromadzić i opracować rzetelne informacje uzyskane od ludzi, którzy przeżyli koszmar tamtych czasów tak, aby teraz i w przyszłości mogły one posłużyć jako przestroga dla kolejnych pokoleń. Chcemy także uczestniczyć w dziele zadośćuczynienia moralnego wobec żyjących jeszcze Romów, którzy w czasach nazistowskich byli prześladowani oraz upamiętnienia tych, którzy zostali zgładzeni.


Świadkowie Holokaustu


Nieliczni żyjący świadkowie historii są ostatnimi depozytariuszami pamięci o romskiej eksterminacji. Dzięki ich relacjom współczesne i przyszłe pokolenia mogą dowiedzieć się, co wydarzyło się ponad sześćdziesiąt lat temu w Europie. Ich życie jest świadectwem klęski rasistowskiej, zbrodniczej ideologii nazistowskiej. Ludzie ci są przykładem triumfu życia nad śmiercią, dobra nad złem, przyzwoitości nad niegodziwością. Dzięki takim ludziom jak Edward Paczkowski, jego sile, niezłomności, wielkiej wierze, wytrwałości powraca wiara w człowieka. Od najmłodszych lat - najpierw jako harcerz, następnie w strukturach Armii Krajowej - służył wiernie swojej polskiej ojczyźnie, która została napadnięta przez hitlerowskich agresorów. Za walkę, sprzeciw wobec zła i wielki heroizm zapłacił ogromną cenę: był torturowany, bity, przeżył obozowe piekło w KL Auschwitz-Birkenau, Buchenwaldzie i Bergen–Belsen. W KL Auschwitz–Birkenau widział, jak nazistowscy kaci mordują członków jego rodziny – rodziców, braci i siostry. Pomimo tej tragedii pozostał człowiekiem pełnym życzliwości i ciepła. Zachował optymizm i wiarę w ludzi, obca jest mu wszelka nienawiść. Od wielu lat, pomimo ciężkiej choroby, spotyka się z młodzieżą, aby dawać świadectwo prawdzie, przestrzegać przed skutkami nienawiści wobec innych, uczyć tolerancji, życzliwości i dialogu. Historia jego życia odzwierciedla losy narodu romskiego. Dzięki takim postawom życiowym Holokaust romski nie został zapomniany. Pamięć o nim będzie stale obecna w świadomości Romów.

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)