1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Województwa Małopolskiego – Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu
Oświadczenie

Stowarzyszenia Romów w Polsce

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Województwa Małopolskiego – Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu

W dniu 28 grudnia 2023 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął jednogłośnie historyczną dla obywateli polskich pochodzenia romskiego uchwałę w sprawie utworzenia w 2024 roku instytucji kultury pn.: Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu.

W dniu 30 stycznia Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski powołał na stanowisko Dyrektora Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu Pana Władysława Kwiatkowskiego.

Piszemy „historyczną”, gdyż Centrum Historii i Kultury Romów będzie pierwszą i jedyną w Polsce publiczną instytucją kultury mającą za zadanie zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Romów w Polsce. 

Pomysłodawcą i inicjatorem utworzenia Centrum było istniejące od 1992 r. Stowarzyszenie Romów w Polsce. Inicjatywa ta znalazła zrozumienie władz samorządowych województwa małopolskiego, które w publicznych wypowiedziach uznały Stowarzyszenie „za partnera posiadającego ogromną wiedzę i doświadczenie, co predysponuje je do działań na rzecz trwałej ochrony dóbr kulturowego dziedzictwa romskiego.” 

Należy przypomnieć, że pierwsze formalne starania Stowarzyszenia o powołanie Centrum miały miejsce już w 2014 roku. Pomimo wielu przychylnych dla inicjatywy uzgodnień z kierownictwem ówczesnego Urzędu Marszałkowskiego, aprobującej uchwały Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego sprawy nie udało się sfinalizować do końca poprzedniej kadencji Sejmiku. Tym większe więc podziękowanie małopolskim wojewódzkim władzom samorządowym w tym szczególnie Panu Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu, oraz Pani Wicemarszałek  Iwonie Gibas.

Dziękujemy także wszystkim innym osobom oraz instytucjom, które przyczyniły się do sfinalizowania tak ważnej dla naszej mniejszości instytucji kultury. 

Czym będzie zajmować się Centrum Historii i Kultury Romów? Ze Statutu Centrum wynika, że do zakresu jego działań należeć będzie:

 • zachowanie, pielęgnowanie i upowszechnianie wiedzy o historii, tradycji i kulturze Romów;

 • upowszechnianie wiedzy o holokauście romskim i jego znaczeniu w rozszerzaniu i umacnianiu świadomości narodowej Romów;

 • krzewienie idei tolerancji, przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji i wrogości, bez względu na rasę, religię czy pochodzenie;

 • inicjowanie wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych związanych z upowszechnieniem i dokumentowaniem historii , tradycji i kultury Romów, szczególnie mających na celu zachowanie i rozwój języka romani;

 • tworzenie przestrzeni dla spotkań młodzieży romskiej z młodzieżą innych mniejszości narodowych mieszkających w Polsce stwarzających okazję do wzajemnego poznania się i dialogu, a także wypracowanie wspólnego głosu w sprawach dotyczących praw człowieka, tolerancji itp.;

 • sprawowanie opieki nad romskimi twórcami, artystami i rzemiosłem artystycznym, promowanie ich twórczości i wspomaganie kształcenia wybitnych młodych romskich twórców i artystów. 

   

A czym będzie zajmowało się Stowarzyszenie Romów w Polsce po utworzeniu Centrum Historii i Kultury Romów? Nie martwimy się o brak pracy, gdyż poza zagadnieniami historii i kultury realizowanymi przez Centrum istnieje jeszcze ogrom spraw zaniedbanych przez władze publiczne negatywnie wpływających na codzienne funkcjonowanie obywateli polskich pochodzenia romskiego, w tym szczególnie zwalczanie antycyganizmu, dyskryminacji i stygmatyzacji w domenie publicznej, działania związane z likwidacją tzw. Programu romskiego, dyskryminującym podziałem przez Ministerstwo MSWiA środków dla mniejszości romskiej na cele związane z podtrzymywaniem tożsamości kulturowej. 

Roman Kwiatkowski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)