1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce

Stowarzyszenie Romów w Polsce w ramach swojej działalności edukacyjnej prowadzi spotkania w zakresie upowszechniania wiedzy o romskiej historii, tradycji, kulturze. Ważnym tematem spotkań jest również aktualna sytuacja społeczności romskiej w Polsce i w Europie, a także bieżąca działalność Stowarzyszenia Romów w Polsce. W ramach spotkań edukacyjnych organizowane są prelekcje i warsztaty dla młodzieży, pedagogów, nauczycieli, pracowników instytucji, których celem jest przekazanie wiedzy na temat romskiej historii i specyfiki kulturowej.

PAKIET NR 1

Romowie w Polsce. Tradycja i nowoczesność-Prezentacja mulitmedialna, spotkanie ze świadkiem- byłym więźniem obozów hitlerowskich, dyskusja.

Zakres tematyczny:

 • Etnogeneza Romów
 • Przybycie Romów do Polski
 •  Losy Romów w Polsce od XV do XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem: II wojny światowej (spotkanie ze świadkiem) oraz czasów PRL (zakaz wędrowania)
 • Wprowadzenie do kultury Romów
 • Współczesne problemy społeczności romskiej w Polsce – zderzenie tradycji z nowoczesnością


PAKIET NR 2

Zagłada Romów Europejskich- Prezentacja mulitmedialna, spotkanie ze świadkiem- byłym więźniem obozów hitlerowskich, zwiedzanie wystawy poświęconej zagładzie Romów w bloku nr 13 w Państwowym Muzeum Auschwitz- Birkenau; dyskusja.

Zakres tematyczny:

 • Prawodawstwo antyromskie w nazistowskich Niemczech
 • Losy Romów w latach 1939-1945
 • Spotkanie ze świadkiem
 • Bilans II wojny światowej dla Romów Europejskich


PAKIET NR 3

Romowie w Polsce - wczoraj i dziś (od PRL do dziś)-  Prezentacja mulitmedialna, fragmenty filmu Władysława Ślesickiego Zanim opadną liście oraz film Marii Zmarz- Koczanowicz i Dżamili Ankiewicz Ostatni Cygan w Oświęcimiu, dyskusja.

Zakres tematyczny:

 • Nowe podejście- polityka asymilacji
 • Romowie w życiu społecznym i ekonomicznym PRL
 • Akcja zatrzymania taborów i jej konsekwencje
 • Transformacja – i co dalej?
 • Współczesne problemy społeczności romskiej w Polsce – zderzenie tradycji z nowoczesnością


PAKIET NR 4

Tradycyjna kultura Romów- Prezentacja multimedialna, dyskusja.

Zakres tematyczny:


 • Obrzędowość rodzinna Romów
 • Romanipen i Mageripen
 • Zwierzchnictwo
 • Religijność
 • Zderzenie tradycji z nowoczesnością


PAKIET NR 5

Dziecko romskie w szkole. Problemy i wyzwania - Prezentacja multimedialna, dyskusja.

Zakres tematyczny:

 • Romowie w systemie edukacyjnym
 • Stosunek Romów do edukacji
 • Historyczne konsekwencje- Romowie w szkolnictwie PRL
 • Zmiana w sferze edukacji Romów
 • Próby rozwiązania problemu


PAKIET NR 6

Romowie w Europie (wybrane kraje)- Prezentacja mulitmedialna, pokazy slajdów ze zdjęciami z różnych krajów europejskich, dyskusja.

Zakres tematyczny:

 • Przybycie Romów do wybranych krajów Europy
 • Wprowadzenie do historii Romów w wybranych krajach Europy
 • Studium przypadku: aktualne położenie społeczności romskiej w wybranym kraju europejskim


Istnieje możliwość modyfikacji tematów zgodnie z potrzebami grupy. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i oczekiwania naszych gości.
Spotkania prowadzone są przez wykwalifikowanych edukatorów Stowarzyszenia Romów w Polsce, znających specyfikę społeczności romskiej.

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)