1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Reakcja na rosnący antysemityzm w Europie – rozwiązania polityczne i legislacyjne

W dniu 22 stycznia 2024 r. Roman Kwiatkowski Prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce, pełniący także funkcje członka Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Muzeum „Auschwitz-Birkenau” uczestniczył w Krakowie w Sympozjum zorganizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie (EJA) w panelu dyskusyjnym pt. „Reakcja na rosnący antysemityzm w Europie – rozwiązania polityczne i legislacyjne”.

W panelu tym uczestniczyli: 

1) JE Miguel Angel Moratinos, podsekretarz generalny ONZ, wysoki przedstawiciel Sojuszu Cywilizacji Narodów Zjednoczonych (UNAOC);

2) Stefan Lovfen , premier Szwecji i przewodniczący Partii Europejskich Socjalistów (PES);

3) Kim Freidberg, dyrektor Rady Europejskiej ds. sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, w imieniu przewodniczącego Rady Europejskiej;

4) Roman Kwiatkowski, Prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce i członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Prezes Stowarzyszenia zabrał w panelu głos, który publikujemy poniżej w całości.

1. Walka z antysemityzmem jest naszą wspólną sprawą. Antysemityzm wykracza poza nienawiść wobec Żydów i staje się wzorem dla nienawiści i prześladowań innych grup, w tym społeczności Romów, którą reprezentuję. Antysemityzm to rak, który atakuje i degeneruje zdrową tkankę życia społecznego.

  2. Zarówno antysemityzm, jak i zjawisko, które coraz częściej nazywamy antycyganizmem lub romofobią, mają przynajmniej od XIX wieku wspólne rasistowskie korzenie. W XX wieku rasizm przybrał formę zbrodniczą: w komorach gazowych obozu zagłady KL Auschwitz obok Żydów umierali także Romowie.

   

  3. Badania porównawcze nad antysemityzmem i antycyganizmem w Polsce, przeprowadzone przez Stowarzyszenie Romów w latach 2017-2018 wykazały szereg podobieństw między tymi zjawiskami:

- zarówno w przypadku antysemityzmu jak i antycyganizmu mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem natężenia mowy nienawiści, tak w Internecie jak i poza nim;

- w obu przypadkach mamy do czynienia z daleko posuniętą tolerancją ze strony władz wobec przekonań i działań skierowanych przeciwko Żydom i Romom;

- jednostki i grupy o poglądach antysemickich są też częściej niż inni nastawione negatywnie do Romów;

- tak zwany nowy antysemityzm, skierowany przeciwko państwu Izrael i traktujący Żydów jako mniejszość niezasłużenie domagającą się przywilejów, znajduje odpowiednik w oskarżaniu Romów o niezasłużone przywileje w zakresie polityki społecznej.


Nasze badania i praktyczne doświadczenia naszej organizacji pozwalają na sformułowanie następujących rekomendacji odnośnie walki z antysemityzmem i antycyganizmem.

  1. Rekomendujemy wywarcie presji społecznej na rządy i instytucje prawne (w szczególności na sądy i prokuraturę), aby zapewnić skuteczniejszą realizację istniejących regulacji prawnych dotyczących antysemityzmu i antycyganizmu.

   

  2. Zalecamy skuteczniejszy monitoring mediów, zarówno elektronicznych jak i klasycznych, w celu usprawnienia walki z mową nienawiści. Wymaga to lepszej koordynacji i wymiany informacji pomiędzy podmiotami pozarządowymi a administratorami głównych portali internetowych, aby zwiększyć wrażliwość portali na antysemicką i antycygańską mowę nienawiści.

   

  3. Sugerujemy współpracę i wymianę najlepszych praktyk pomiędzy władzami lokalnymi, które często okazują się najskuteczniejsze w zwalczaniu przejawów antysemityzmu i antycyganizmu.

   

  4. Zalecamy rewizję programów pomocowych skierowanych szczególnie do społeczności romskich, ponieważ stygmatyzują one Romów i zwiększają wrogość wobec nich. Mniej kontrowersyjne byłoby wdrażanie programów socjalnych nie opartych na przynależności etnicznej, z których Romowie mogliby korzystać jako równi obywatele.

   

  5. Zalecamy intensyfikację działań edukacyjnych mających na celu przekazywanie informacji o Żydach, Romach i Holokauście różnym grupom społeczeństwa.

Wypowiedź Prezesa Stowarzyszenia spotkała się z pozytywnym przyjęciem pozostałych członków panelu, w szczególności stwierdzenie, że Romowie w Polsce jak i w Europie nie oczekują od władz publicznych szczególnego traktowania a jedynie traktowania tak jak zwykłych obywateli w zakresie praw i obowiązków.


Stowarzyszenie Romów w Polsce

Roman Kwiatkowski z Reuven Rivlin
opis niedostepny
opis niedostepny

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)