O projekcie

FIO 2015 – 2016

Celem projektu jest zwiększenie dostępu społeczności romskiej do bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz szkoleń z tej tematyki, oferowanego przez pozarządową organizację romską. Dlatego realizacja zadania przyczyni się do zniwelowania skali problemów, związanych z kwestią braku świadomości oraz wiedzy na temat praw i obowiązków obywatela, w tym praw człowieka i mniejszości. Przyczyni się też do wzrostu wiedzy o Romach i poznaniu ich poprzez środowiska większościowe tworzące otoczenie społeczne Romów. Celem projektu będzie też przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji Romów w Polsce, które w ostatnim czasie ulegają w niepokojący sposób nasileniu. Dzięki rozprzestrzenianiu i propagowaniu wiedzy o prawach i obowiązkach, a także skutecznym pomaganiu w pozytywnym rozstrzygnięciu postępowań sądowych i urzędowych, nie tylko wzrośnie zaufanie do instytucji państwowych, zmniejszy się poczucie bezsilności i wykluczenia, ale także świadomość obywatelska propagowana będzie przez adresatów projektu wśród innych członków społeczności romskiej, którzy w projekcie nie uczestniczyli. Dzięki temu wiedza ta będzie rozprzestrzeniać się jeszcze długo po zakończeniu projektu, co stopniowo doprowadzać będzie do zmniejszania rangi opisanych trudności, co z kolei w efekcie przyczyni się do poprawy sytuacji społeczności romskiej w Polsce w kwestii uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym oraz egzekwowania praw i wykonywania obowiązków obywatelskich. Ponad to monitoring prasy i mediów przyczyni się do zwalczania wszechobecnej mowy nienawiści i dyskryminacji szerzącej się w internecie i pozwoli wyciągnąć konsekwencje prawne wobec sprawców. Istotnym celem jest też zapoznanie środowiska współpracującego z Romami na czym polegają przejawy dyskryminacji wobec tej społeczności, jak im zapobiegać oraz w jaki sposób zrozumieć specyfikę tej społeczności wynikającą z odrębności kulturowej i mentalnej. Przedstawione powyżej cele w trakcie realizacji projektu zostały osiągnięte.

 Opis osiągniętych rezultatów

1). Prowadzenie bieżących konsultacji prawnych i obywatelskich - w wyniku realizacji projektu 110 osób uzyskało pomoc w bieżących konsultacjach prawnych, które obywały się poprzez bezpośredni kontakt, wizytę w biurze Stowarzyszenia, kontakt mailowy oraz telefoniczny.

2.) Realizacja porad prawnych dla 4 osób w indywidualnych przypadkach. W wyniku realizacji projektu 21 osób byłych więźniów obozów koncentracyjnych i gett oraz ich rodzin, było reprezentowanych  wobec instytucji – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Sądów Cywilnych RP 

3) Realizacja rekrutacji uczestników oraz organizacja szkoleń w zakresie popularyzacji i upowszechnienia wiedzy prawnej wśród ludności romskiej, w tym znajomości ustaw i przepisów prawnych w dziedzinie praw i obowiązków obywatelskich, praw człowieka, praw mniejszości narodowych i etnicznych. Zorganizowano dla tej grupy docelowej 40 osób 2 szkolenia w miesiącu grudniu 2015 r.

4) W miesiącu listopadzie oraz grudniu 2015 r. przeprowadzono monitoring prasy oraz internetu pod kątem przejawów dyskryminacji, ksenofobi i rasizmu oraz istotnych dla społeczności romskiej działań prawnych.

5) Zaktualizowano stronę internetową o nowe informacje dotyczące projektu realizowanego w 2015 roku oraz informacje mające znaczenie dla projektu.

Ostatnie raporty- aktualizacja: 

 http://stowarzyszenie.romowie.net/Raport-za-marzec-2016r.-493.html

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)